رزومه

اطلاعات شخصی

فریناز صابریان
متولد ایران، اصفهان
آدرس الکترونیک: farinazsaberian@gmail.com
شماره تماس: 09133275980

سوابق تحصیلی

 • دانش آموخته مقطع دکتری، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزاهراء(1395) عنوان رساله دکتری: “آراء آرتور دانتو در هنر معاصر غرب” استاد راهنما: دکتر منصور حسامی
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، رشته نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران(1389) عنوان پایان نامه: ” پژوهشی پیرامون تصویر طبیعت در مکتب نگاری تبریز2″ استاد راهنما: دکتر مصطفی گودرزی
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی، رشته نقاشی(رتبه اول)، دانشکده هنر، دانشگاه الزاهرا(1386) عنوان پایان نامه: ” عالم مثال و تجلی آن در باغ های رنگین خیال” استاد راهنما: دکتر محمد معمار زاده
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی، رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد(1372)

مقالات

 • چاپ مقاله” سازه های مینیمال در فضای شهری با تاکید بر چیدمان آثار در محیط شهر، نمونه موردی: آثار سول لویت از منظر آرتور. سی. دانتو” در نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، سال پانزدهم، بهار 1395
 • چاپ مقاله” فرآیند حضور اجراگر و مشارکت مخاطب، نقد دانتو بر اجرای مارینا آبراموویچ “هنرمند حاضر است” ، در نشریه:
  The Turkish Online Journal of Design,Art and Communication,TOJDAC August 2016 Special Edition
 • چاپ مقاله “ هنر در شبکه جهانی اینترنت، بررسی دو اثر تعاملی از مارک نپی یر” در نشریه:
  The Turkish Online Journal of Design,Art and Communication,TOJDAC ,July 2016 volume 6 Issue 3
 • چاپ مقاله” تجلی امر روزمره در آثار جف کونز، با رویکرد به آراء آرتور. سی. دانتو” ، در نشریه:
  National Academy of Management Staff of Culture and Arts Herald,No4,2017

ترجمه و تالیف

ترجمه کتاب
“Handbook of Light and shade,A Classical Approach to Three Dimensional Drawings” By: Mary P.Merrifield
ترجمه شده تحت عنوان: “سایه روشن، رویکردی کلاسیک به طراحی سه بعدی” انتشارات برگ نگار، چاپ 1385

سوابق شغلی و تدریس

 • آموزش طراحی و نقاشی در آتلیه شخصی از سال 1377 تاکنون
 • تدریس دروس کارشناسی هنر (تاریخچه تصویر سازی، تاریخ هنر، تاریخ نقاشی، متون تخصصی زبان انگلیسی ، کارگاه طراحی، کارگاه نقاشی، مبانی هنرهای تجسمی، مبانی رنگ شناسی، نقاشی دیواری) در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری ، واحد تهران شرق از سال 1389 تاکنون
 • تدریس دروس کارشناسی ارشد هنر(هنر معاصر جهان، زبان تخصصی هنر، کارگاه طراحی، کارگاه نقاشی) در دانشگاه هنر تهران و اصفهان از 1394 تاکنون

نمایشگاه ها

 • نمایشگاه نقاشی گروهی بانوان هنرمند اصفهان، موزه هنرهای معاصر، اصفهان، 1378
 • نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری نگاه، اصفهان، 1378
 • نمایشگاه نقاشی گروهی، نگارخانه کمال الدین بهزاد، تهران، 1385
 • نمایشگاه نقاشی گروهی، نگارخانه دانشگاه تهران، تهران، 1386
 • نمایشگاه نقاشی انفرادی، نگارخانه دریابیگی، تهران، 1390
© All Rights Reserved - Desgin : SITESAZAN